Haarlemmermeer - Pionier-Bolsterrein
Gebiedsscan

Percelen: 126
Panden: 92
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 1
Oppervlakte project: 255.325 m2