Arnhem - Stadsblokken-Meinerswijk
Gebiedsscan

Percelen: 143
Panden: 109
Ligplaatsen: 32
Standplaatsen: 1
Oppervlakte project: 3.421.688 m2