Utrecht - Merwedekanaalzone
Gebiedsscan

Percelen: 160
Panden: 201
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 637.360 m2