Arnhem - Het Kadehuis
Gebiedsscan

Percelen: 15
Panden: 3
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 3.368 m2