Zuidplas - Landgoed De Eendragt
Gebiedsscan

Percelen: 124
Panden: 81
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 423.659 m2