Heiloo - Zandzoom
Gebiedsscan

Percelen: 551
Panden: 490
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 1.664.764 m2