Haarlem - Schalkwijk
Gebiedsscan

Percelen: 120
Panden: 9
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 52.383 m2