Beneden-Leeuwen - Het Leeuwse Veld
Gebiedsscan

Percelen: 388
Panden: 818
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 397.401 m2