Hoorn - Zevenhuis
Gebiedsscan

Percelen: 232
Panden: 51
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 505.564 m2