Pijnacker-Nootdorp - Ackerswoude
Gebiedsscan

Percelen: 1361
Panden: 1725
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 448.293 m2