Enschede - Janninkkwartier
Gebiedsscan

Percelen: 80
Panden: 101
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 41.686 m2