Wierden - Zenderink
Gebiedsscan

Percelen: 162
Panden: 76
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 174.267 m2