Bleiswijk - Distributiecentrum Zalando
Gebiedsscan

Percelen: 11
Panden: 1
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 131.655 m2