Almere - Nobelhorst
Gebiedsscan

Percelen: 1352
Panden: 1801
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 1.284.331 m2