Rijswijk - Kessler Park
Gebiedsscan

Percelen: 47
Panden: 42
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 1
Oppervlakte project: 181.724 m2