Pijnacker-Nootdorp - Tuindershof
Gebiedsscan

Percelen: 271
Panden: 362
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 258.680 m2