Ede - Kernhem
Gebiedsscan

Percelen: 136
Panden: 150
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 1.035.717 m2