Pijnacker-Nootdorp - Ackerswoude
Gebiedsscan

Percelen: 1362
Panden: 1719
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 448.266 m2