Alkmaar - Overstad
Gebiedsscan

Percelen: 236
Panden: 195
Ligplaatsen: 2
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 309.494 m2