Velddriel - Het Voorste Veld
Gebiedsscan

Percelen: 94
Panden: 110
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 58.515 m2