Rijssen - Opbroek Noord
Gebiedsscan

Percelen: 48
Panden: 6
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 133.844 m2