Volendam - De Lange Weeren
Gebiedsscan

Percelen: 56
Panden: 0
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 592.653 m2