Diepenveen - Eikendal
Gebiedsscan

Percelen: 76
Panden: 74
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 282.531 m2