Lisserbroek - Turfspoor
Gebiedsscan

Percelen: 106
Panden: 58
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 339.224 m2