Wageningen - Kortenoord
Gebiedsscan

Percelen: 672
Panden: 1252
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 749.133 m2