Duivendrecht - De Nieuwe Kern
Gebiedsscan

Percelen: 128
Panden: 877
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 1.795.052 m2