Kruiningen - Nishoek
Gebiedsscan

Percelen: 165
Panden: 94
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 684.769 m2