Sneek - Bedrijventerrein De Hemmen-A7
Gebiedsscan

Percelen: 480
Panden: 224
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 1.178.259 m2