Veenendaal - De Veense Poort
Gebiedsscan

Percelen: 105
Panden: 169
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 41.397 m2