Steenwijk - Bedrijventerrein Eeserwold
Gebiedsscan

Percelen: 24
Panden: 9
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 392.187 m2