Eindhoven - Bedrijventerrein De Hurk
Gebiedsscan

Percelen: 764
Panden: 666
Ligplaatsen: 14
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 2.159.834 m2