Udenhout - Bedrijventerrein Berkhoek
Gebiedsscan

Percelen: 33
Panden: 26
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 394.160 m2