Rotterdam - Bedrijvenpark Oudeland
Gebiedsscan

Percelen: 46
Panden: 5
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 536.483 m2