Noordwijkerhout - Landgoed in den Houte
Gebiedsscan

Percelen: 230
Panden: 381
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 423.149 m2