Naarden - Buyten Den Veste
Gebiedsscan

Percelen: 86
Panden: 107
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 37.499 m2