Utrecht - Kop op Tuindorp
Gebiedsscan

Percelen: 19
Panden: 7
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 23.819 m2