Den Haag - Erasmusveld
Gebiedsscan

Percelen: 19
Panden: 1
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 66.131 m2