Huissen - Poort van Huessen
Gebiedsscan

Percelen: 6
Panden: 6
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 2.258 m2