Horst - De Afhang
Gebiedsscan

Percelen: 76
Panden: 66
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 38.473 m2