Groningen - Helpermaar
Gebiedsscan

Percelen: 304
Panden: 437
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 160.066 m2