Enschede - Roombekerveld
Gebiedsscan

Percelen: 4
Panden: 6
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 14.508 m2