Amsterdam - IJgenwijs
Gebiedsscan

Percelen: 96
Panden: 72
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 187.224 m2