Aalsmeer - Calslagen
Gebiedsscan

Percelen: 41
Panden: 17
Ligplaatsen: 1
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 26.573 m2