Harlingen - Nieuw Trebol
Gebiedsscan

Percelen: 6
Panden: 0
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 1.747 m2