Nieuwerkerk aan den IJssel - Esse Zoom
Gebiedsscan

Percelen: 607
Panden: 883
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 326.116 m2