Voorburg - Brinckhorst
Gebiedsscan

Percelen: 408
Panden: 433
Ligplaatsen: 13
Standplaatsen: 3
Oppervlakte project: 1.181.314 m2