Lisse - Nieuw Meerzicht
Gebiedsscan

Percelen: 61
Panden: 106
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 17.474 m2