Sneek - Mooi Harinxmaland
Gebiedsscan

Percelen: 53
Panden: 3
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 48.452 m2