Roermond - Oolderveste
Gebiedsscan

Percelen: 925
Panden: 958
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 624.280 m2