Rosmalen - De Lanen
Gebiedsscan

Percelen: 450
Panden: 896
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 341.567 m2